Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप

मन्थली

बागमती प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप

मन्थली

images

भर्खरका पोष्टहरू

   फिल्टर हटाउनुहोस

मिति विवरण फाईलहरु एक्सन
2080-09-26 युट्यूव
4 महिना अगाडी
2080-09-26 ट्वीटर
4 महिना अगाडी
2080-09-26 फेसवुक
4 महिना अगाडी
2080-09-26 सामाजिक सञ्चाल
4 महिना अगाडी
2080-09-26 अडियो
4 महिना अगाडी
2080-09-26 फोटो
4 महिना अगाडी
2080-09-26 भिडियो
4 महिना अगाडी
2080-09-26 श्रव्य दृश्य संग्रह
4 महिना अगाडी
2080-09-26 सरकारी मेल प्रणाली
4 महिना अगाडी
2080-09-26 प्रादेशिक विषयगत मन्त्रालय बजेट प्रविष्टि प्रणाली ( PLMBIS)
4 महिना अगाडी
2080-09-26 विद्युतीय हाजिरी प्रणाली
4 महिना अगाडी
2080-09-26 विद्युतीय सेवाहरु
4 महिना अगाडी
2080-09-26 योजना तथा कार्यक्रम
4 महिना अगाडी
2080-09-26 निर्देशिका
4 महिना अगाडी
2080-09-26 मापदण्ड
4 महिना अगाडी
2080-09-26 कार्यविधि
4 महिना अगाडी
2080-09-26 गठन आदेश
4 महिना अगाडी
2080-09-26 नियमावली
4 महिना अगाडी
2080-09-26 ऐन
4 महिना अगाडी
2080-09-26 नीति/रणनीति
4 महिना अगाडी
2080-09-26 नेपालको संविधान
4 महिना अगाडी
2080-09-26 कानून संग्रह
4 महिना अगाडी
2080-09-26 दरबन्दी तेरिज
4 महिना अगाडी
2080-09-26 पदाधिकारी/कर्मचारी विवरण
4 महिना अगाडी
2080-09-26 संगठनात्मक ढाँचा
4 महिना अगाडी
2080-09-26 संगठनात्मक संरचना
4 महिना अगाडी
2080-09-26 कार्यजिम्मेवारी
4 महिना अगाडी
2080-09-26 सोच, लक्ष्य र उद्देश्य
4 महिना अगाडी
2080-09-26 परिचय
4 महिना अगाडी
2080-04-30 तस्बिर
9 महिना अगाडी
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-02-10 17:11:52

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप